عماد چنگیزی

درباره من

دکتر عماد چنگیزی
image

دانشیار گروه آموزشی پاتوبیولوژی @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

...

محقق گوگل

(1400/7/29)

استنادات

97

h-index

6

i10-index

4

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1400/4/6)

استنادات

35

مقالات

8

h-index

4

مؤلفین همکار

17

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
گزارش جدید گونه Coproica vagans (Diptera: Sphaeroceridae) از ایران
نامه انجمن حشره شناسی ایران(2019)
^عماد چنگیزی*, ^محمد مهدی درویشی
بررسی میزان شیوع ژن‌های مولد شیگاتوکسین (stx1, stx2) در سویه‌های اشریشیاکلی جدا شده از بره‌های نژاد سنگسری مبتلا به عفونت دستگاه گوارشی در منطقه سمنان با استفاده از تکنیک Multiplex – PCR
(2015)
^حمید استاجی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^عماد چنگیزی
Distribution of Shiga toxin genes subtypes in B1phylotypes of Escherichia coli isolated from calves suffering from diarrhea in Tehran suburb using DNA oligonucleotide arrays
(2015)
^حمید استاجی, آلفردا تونلی, ^عماد چنگیزی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
prevalence , intensity and associated risk factors for ovine tick infestation in two districts of semnan area
(2014)
^عماد چنگیزی
survey on morphometric characteristic of different developmental stages of Dermacentor marginatus under laboratory conditions
ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL DISEASE(2014)
محمد مهدی درویش, محمدرضا یوسفی, ^عماد چنگیزی, محمد تقی رحیمی
A NEW FLEA FROM IRAN
ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL DISEASE(2014)
^محمد مهدی درویشی, محمدرضا یوسفی, ^عماد چنگیزی, رسول رستمی لیما, محمد تقی رحیمی
مطالعه متغیرهای اکولوژیکی موثر بر میزان شیوع کنه های سخت در گوسفندان شهرستان شهمیرزاد
(2014)
^عماد چنگیزی
Biology of Dermacentor marginatus (Acari: Ixodidae) under laboratory Conditions
ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL DISEASE(2014)
^محمد مهدی درویشی, محمدرضا یوسفی, ^عماد چنگیزی, پرویز شایان, محمد تقی رحیمی
The probable role of male tick in keping the sheep from being infested with hard ticks
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2013)
^عماد چنگیزی
ارزیابی دو آزمایش ساده برای تشخیص آلودگی مدفوع گوساله به کریپتوسپوریدیوم
مجله دامپزشکی و آزمایشگاه(2013)
^عماد چنگیزی
بروز آلودگی با کریپتوسپوریدیوم رایانی در گاوهای ایرانی
(2012)
^عماد چنگیزی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
The distribution of Hyalomma spp. ticks from domestic ruminants in iran
MEDICAL AND VETERINARY ENTOMOLOGY(2009)
صدیقه نبیان, صادق رهبری, ^عماد چنگیزی, پرویز شایان
بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی در سگ های گله شهرستان جهرم، استان فارس
(2008)
محسن فرزام, ^عماد چنگیزی, مهدی محبعلی, بهناز آخوندی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
Evaluation of an ELISA for Detection of Antibodies to Fasciola Hepatica in Milk
(2008)
محسن فرزام, ^عماد چنگیزی, مهدی محبعلی, بهناز آخوندی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
بررسی فراوانی سرواپیدمیولوژی لیشمانیوزنیس در سگهای . . .
(2008)
^عماد چنگیزی
Gastrointestinal Helminthic Parasites in Stray Cats (Felis catus)
IRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY(2007)
^عماد چنگیزی, ایرج موبدی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, الف رضایی دوست
بررسی میزان فراوانی ، شدت آلودگی و آسیب شناسی پروتوستر ونجیلوس رایه تی در خرگوش وحشی ایران (لپوس کاپنسیس)
(1999)
^عماد چنگیزی, علی اسلامی, ایرج سهرابی حقدوست
Prevalence of Babesia spp in asymptomatic dogs in different shelters in Semnan province
9th Tick and Tick-born Pathogen and 1st Asia Pacific Rickettsia Conference(2017-08-27)
^عماد چنگیزی*, ^حمید استاجی, 9411139013, 9112519101, 9212519012
بررسی سرولوژیکی شیوع نئوسپورا کانینوم در شهرستان سمنان
نوزدهمین کنگره دامپرشکی ایران(2016-04-25)
مرضیه بینائی, ^عماد چنگیزی*, ^حمید استاجی, ^علی مهدوی
Life cycle of the dermacentor marginatus (acari: ixodidae) under laboratory conditions in Shahmirzad area (Semnan, Iran).
TTP7: Ticks and Tick-borne pathogens International Conference Zaragoza (Spain), 2011(2011-08-28)
^عماد چنگیزی, محمد مهدی درویش, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, دکتر لاله رزمی
نقش کنه هیالوما در بهداشت عمومی انسان و دام در ایران
دومین همایش ملی کنه و بیماریهای ناشی از آن(2009-10-07)
صدیقه نبیان, صدیقه نبیان, صادق رهبری, صادق رهبری, ^عماد چنگیزی, پرویز شایان, پرویز شایان
میزان آلودگی به انواع کنه های سخت در یک گله گوسفند در منطقه عشایر سنگسری در فصول مختلف
دومین همایش ملی کنه و بیماریهای ناشی از آن(2009-10-07)
^عماد چنگیزی, صادق رهبری, صادق رهبری, صدیقه نبیان, صدیقه نبیان
Cryptosporidiosis in Children in Isfahan
سمینار انگل شناسی(2009-09-11)
^عماد چنگیزی
TE-Site Location of Dermacentor SPP and Hyalomma SPP on Sheep and Goat in Semnan (North East of Iran)
TTP6: International Conference on Ticks and Tick-borne pathogens, Argentina, 2008(2008-09-21)
^عماد چنگیزی, صادق رهبری, صادق رهبری, صدیقه نبیان, صدیقه نبیان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
بررسی آلودگی های کرمی در طیور بومی شهرستان بابل
چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماریهای طیور(2008-08-19)
مسلم آقایی قمصری, میثم ممشلی, ابوالقاسم صفدری, ^عماد چنگیزی
ارزیابی جمعیت جرب قرمز ( Dermanyssus gallinae )توسط تله های مقوایی
ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی(2008-06-27)
^عماد چنگیزی, نعمت ا... کشاورز , نعمت ا... کشاورز , ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
مطالعه رشد تریکوموناس گالیناروم در محیط کشت دیاموند
ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی(2008-06-27)
^عماد چنگیزی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, کمیل مذهب جعفری , کمیل مذهب جعفری
بررسی میزان و شدت آلودگی شتران منطقه گرمسار به انگل تریپانوزومااوانسی
پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران(2008-04-26)
^عماد چنگیزی, علیرضا نصیری, علیرضا نصیری
میزان آگاهی مردم شهرستان سمنان از بیماری کیست هیداتید
پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران(2008-04-26)
^عماد چنگیزی, علیرضا باهنر, علیرضا باهنر
میزان شیوع کنه های سخت در منطقه عمومی نجفدره - فیروزکوه
پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران(2008-04-26)
^عماد چنگیزی, صادق رهبری, صادق رهبری
Gastrointestinal Helminthes Parastites in Story Cat (Felis Catus) from Bandar-e-Anzali ,North of Iran
کنفرانس سالیانه آموزش و پژوهش دامپزشکی(2008-03-17)
^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^عماد چنگیزی
Morphological characteristics of Hyalomma Anatolicum (Koch 1384) in Shahmirzad Northeast of Iran
کنفرانس منطقه ای کنه و بیماریهای ناشی از آن(2006-05-26)
^عماد چنگیزی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
مطالعه اپیدمیولوژیک آلودگی تک یاخته کریپتوسپوردیوم در گاوداریهای شهرستان سمنان
چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران(2006-02-20)
^عماد چنگیزی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
Prevalence and Intensity of Hard Ticks from Cape Hare ( Lepus Capensis)in Iran
پنجمین کنفرانس بین المللی کنه و بیماریهای ناشی از آن(2005-08-28)
^عماد چنگیزی, علی اسلامی, علی اسلامی
Distribution of Ticks of Ruminant in Semnan
اولین سمپوزیوم بین المللی کنه و بیماریهای منتقله از آن(2004-11-18)
^عماد چنگیزی
بررسی میزان شیوع ترماتودهای کبدی در نشخوارکنندگان در کشتارگاه لنگرود
سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران(2002-10-29)
کامران نوروز پرشکوه, کامران نوروز پرشکوه, ^عماد چنگیزی
اهمیت آزمایش مدفوع در دامهای مبتلا به فاسیولیازیس
سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران(2002-10-29)
^عماد چنگیزی, کامران نوروز پرشکوه, کامران نوروز پرشکوه
Prevalence of Theileriosis in Vaccinated Cattle
سمینار بین المللی کنه و پاتوژن های منتقله از راه کنه(2002-07-21)
^عماد چنگیزی
بررسی امکان تفاوت فراوانی اوسیست Eimeria spp در نمونه های دان در دانخوریهای سطلی و ناودانی
سومین سمینار بهداشت و بیماریهای طیور(2001-04-21)
^عماد چنگیزی, جواد سوری, جواد سوری
« بررسی شیوع هیپودرموز در گاوهای شهرستان الیگودرز
سومین کنگره انگل شناسی(2001-02-27)
^عماد چنگیزی, امان الله سرلک, امان الله سرلک
بررسي فون انگل هاي داخلي گراز وحشي در منطقه البرز مركزي
ابوالحسني درونكلا معين(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميزان آلودگي انگلهاي خوني در شترهاي يك كوهانه (camelus dromedaries) استان يزد، ايران
اولياء اردكاني عباس(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميزان آلودگي ساركوسيستيس در دامهاي كشتارشده در كشتارگاه سمنان با روش گسترش فشاري و هضمي
احتشام فر سحر(تاریخ دفاع: 1397/08/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميزان آلودگي سگ هاي گله مهدي شهر به گونه هاي بابزيا با استفاده از روش هاي مولكولي
قاسميان بردر مايده(تاریخ دفاع: 1399/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تآثير آزمايشگاهي اسانس هاي اسپند و رازيانه بر كنه نرم آرگاس پرسيكوس
زماني سليم محسن(تاریخ دفاع: 1399/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پراكندگي كنه هاي سخت در گوسفند و بز در استان سمنان
محسني اتوسا(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مولكولي گونه هاي تيلريا در گوسفندان منطقه گرمسار
رضابخش عادله(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
کنترل بیماریهای انگلی در اسب
(2015-10-11)
بیماریهای عفونی ناشی از بندپایان در سگ و گربه
(2013-11-25)
راهنمایی شناسایی گونه های مختلف کنه در حیوانات اهلی منطقه مدیترانه
(2012-11-30)
روش های آزمایشگاهی تشخیص انگل ها
(2011-06-22)
مروری بر انگل شناسی دامپزشکی
(2003-03-21)
انجام آزمايش فارمي مربوط به سم لامبدا سايهالوترين جهت اخذ مجوز توليد از سازمان دامپزشکي کل کشور
(2016-02-04 00:00:00)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی و دامپروری، دانشگاه سمنان، ایران
echangizi@semnan.ac.ir
989124314600

فرم تماس